פסיכותרפיה ממוקדת

טיפול דינאמי קצר מועד, שמטרתו לקבוע מוקד טיפולי ספציפי שסביבו יתנהל הטיפול. המוקד עשוי להיות סימפטום בולט, קונפליקט תוך אישי, תקיעות במעבר התפתחותי, תפיסה עצמית בלתי סתגלנית ועוד. בשונה מטיפול דינאמי ארוך טווח בו עוסקים בסוגיות שעולות לאיטן ומעמיקים בהן, מגבשים המטפל והמטופל מטרה טיפולית מדויקת בה יעסקו במהלך המפגשים הטיפוליים. גיבוש המטרה הטיפולית ושמירה על המוקד הטיפולי, הם המייחדים את הפסיכותרפיה הממוקדת לעומת הפסיכותרפיה ארוכת הטווח. 


טואול - בניית אתרים